Przygotowanie dokumentów do wysłania

Skanowanie dokumentów

Jeżeli Klient chce przesłać dokumenty do tłumaczenia drogą elektroniczną (e-mail), a nie posiada ich w wersji elektronicznej, musi je najpierw zeskanować.

Skanowanie jest czynnością stosunkowo prostą, jednak jest kilka elementów, o których warto pamiętać:

  • jeżeli mamy wybór, należy ustawić rodzaj skanowanego dokumentu na "dokument kolorowy"
  • rozdzielczość skanowania ustawić na 150dpi
  • format zapisu zeskanowanego obrazu ustawić na jpg a jakość na 90

Dzięki takim ustawieniom standardowa strona A4 nie powinna mieć więcej niż 1MB objętości. Jednocześnie jakość będzie wystarczająca, aby bezproblemowo odczytać treść i rzetelnie wykonać tłumaczenie.

Tak uzyskane elektroniczne obrazy dokumentów oryginalnych należy przesłać e-mailem (nie należy obrazów umieszczać np. w dokumentach Worda czy kompresować).

Należy pamiętać, aby pojedynczy dokument nie miał większej objętości niż 5MB.