Polityka prywatności

Polityka prywatności

Korzystanie z serwisu internetowego norweski.pl jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Polityce Prywatności

RODO - Obowiązek informacyjny:


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych innych osób zawartych w dokumentach przekazanych do tłumaczenia będzie Nordern Biuro Tłumaczeń Języków Skandynawskich z siedzibą w Zielonej Górze, ul.M.Skłodowskiej-Curie 3

2. W sprawie danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail:

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania wyceny, wykonania umowy w zakresie objętym przedmiotem działalności Administratora (tłumaczenia) oraz wykonania czynności administracyjno - księgowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umowy.

4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe innych osób zawartych w dokumentach przekazanych do tłumaczenia będą przechowywane do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Pani/Pana dane osobowe podane do celów księgowych przechowywane przez okres wynikający z przepisów podatkowych.

5. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych innych osób zawartych w dokumentach przekazanych do tłumaczenia, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia  danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym w zakresie tłumaczeń, weryfikacji, obsługi prawnej i księgowej oraz zapewniających wsparcie i działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.