Przykładowe ceny wybranych tłumaczeń dokumentów

Tłumaczenia uwierzytelnione na język polski

Dokument
Liczba stron
Cena [zł]
fødselsattest
1
70,00
vigselattest
1
70,00
oppholdstillatelse / vedtak
2
140,00
vognkort
2 - 3
140,00 - 195,00
skatteoppgjør
2
140,00
ansettelsesbevis
3 - 4
195,00 - 260,00
lønns- og trekkoppgave
1 - 2
70,00 - 140,00
bostedsattest
1
70,00
firmaattest
1 - 2
70,00 - 140,00
registerutskrift / Brønnøysund
2
140,00

Podane liczby stron nie są wiążące - zależą od ilości informacji zawartych w dokumentach źródłowych i mogą ulec zmianie.

Tłumaczenia uwierzytelnione na język norweski

Dokument
Liczba stron
Cena [zł]
odpis skrócony aktu urodzenia
1
90,00
odpis zupełny aktu urodzenia
2
180,00
odpis skrócony aktu małżeństwa
2
180,00
wpis do ewidencji działalności gospodarczej
2 - 4
180,00 - 340,00
zaświadczenie o nadaniu NIP
1
90,00
zaświadczenie o numerze REGON
1
90,00
zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej
1
90,00
paszport
1
90,00
dyplom ukończenia studiów
1
90,00
suplement do dyplomu
6 - 7
480,00 - 560,00
świadectwo ukończenia kursu
2
180,00
świadectwa szkolne
1 - 4
90,00 - 340,00
świadectwo pracy
1 - 2
90,00 - 180,00
poświadczenie zameldowania
1 - 2
90,00 - 180,00
świadectwo czeladnicze / mistrzowskie
1
90,00
świadectwo kwalifikacyjne D/E
2
180,00

Podane liczby stron nie są wiążące - zależą od ilości informacji zawartych w dokumentach źródłowych i mogą ulec zmianie.

Ważne!

Podane ceny są cenami brutto.

Cennik obowiązuje od dnia: 11 stycznia 2018