+48 608 868 059 pon. - pt. w godz. 10:00 - 15:00

Jakie tłumaczenia wykonuję

Specjalizacja, najczęściej tłumaczone dokumenty

Specjalizacja

Specjalizuję się w tłumaczeniach pisemnych wierzytelnych i zwykłych z języka polskiego na język norweski oraz z języka norweskiego na język polski.

Tłumaczę różne dokumenty, jednak ze względu na bardzo trudny dostęp do specjalistycznych słowników (lub ich brak) zdarza się, że odmawiam tłumaczenia tekstów technicznych (specjalistycznych), czy medycznych.

Nie wykonuję tłumaczeń ustnych (ze względu na wymaganą dyspozycyjność i mobilność przy tego typu tłumaczeniach).

Najczęściej tłumaczone dokumenty

Na liście znajdują się najczęściej powtarzające się dokumenty tłumaczone z języka norweskiego na język polski i z języka polskiego na język norweski.
cenniku można natomiast zapoznać się z przybliżoną liczbą stron i ceną tłumaczenia tego typu dokumentów.

Poniższa lista jest tylko przykładem najpopularniejszych dokumentów. W dotychczasowej pracy tłumacza spotkałam się z tak wieloma sprawami, że naprawdę bardzo rzadko zdarza mi się powiedzieć: "takiego dokumentu jeszcze nie tłumaczyłam".

Dokumenty w języku norweskim

 • ansettelsesavtale / ansettelseskontrakt / arbeidsavtale
 • ansettelsesbevis / arbeidsattest
 • oppsigelse
 • oppdragsbekreftelse
 • lønns- og trekkoppgave
 • lønnsavregning / lønnsspesifikasjon / lønnskjøring / lønnsslipp
 • fødselsattest
 • vigselattest
 • separasjonsbevilling
 • skilsmissebevilling
 • dåpsattest / konfirmasjonsattest
 • dødsmelding, melding om dødsfall
 • skifteattest
 • bostedsattest
 • prøvingsattest
 • oppholdstillatelse / vedtak
 • bekreftelse på navnemelding
 • underretning om registrert flytting
 • erkjennelse av farskap / erklæring om farskap
 • vaksinasjonskort
 • vitnemål
 • kompetansebevis
 • statsborgerbrev
 • vognkort / dokumenty z Autosys (Statens Vegvesen)
 • førerkort
 • kjøreseddel for dagsprøvekjennemerke
 • fraktbrev / bilfraktbrev
 • varesertifikat
 • bekreftelse på vraking / vrakmelding
 • skatteoppgjør
 • selvangivelse / skattemelding, næringsoppgave
 • grunnlag for skatt
 • utskrift av likningen
 • foreløpig beregning av skatter og avgifter
 • skattekort
 • resultatregnskap
 • revisjonsberetning
 • faktura
 • kontoutskrift
 • kjøpekontrakt
 • leiekontrakt
 • sluttseddel
 • domsslutning
 • forsikringsattest
 • firmaattest, registerutskrift / Brønnøysund
 • krav om sykepenger
 • fullmakt
 • helsetrygdkort
 • legeerklæring
 • vurdering av arbeidsmulighet (NAV)
 • barnetrygd – melding om vedtak (NAV)
 • dagpenger under arbeidsløshet / permittering (NAV)
 • registreringsbevis for EØS-borger (Politi)
 • gjenpartsbrev
 • gjeldsbrev

Dokumenty w języku polskim

 • świadectwa szkolne
 • świadectwo dojrzałości
 • dyplom ukończenia studiów
 • suplement do dyplomu
 • indeks
 • dyplom mistrzowski
 • świadectwo czeladnicze
 • dyplom uzyskania tytułu zawodowego
 • świadectwo kwalifikacyjne D/E
 • książka operatora maszyn
 • świadectwo ukończenia kursu
 • prawo do wykonywania zawodu
 • certyfikaty
 • referencje
 • CV
 • świadectwo pracy
 • umowa o pracę
 • poświadczenie zameldowania
 • odpis skrócony / zupełny aktu urodzenia
 • odpis skrócony / zupełny aktu małżeństwa
 • odpis skrócony / zupełny aktu zgonu
 • dowód osobisty
 • paszport
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • zaświadczenie o nadaniu NIP
 • zaświadczenie o numerze REGON
 • zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej
 • akty notarialne
 • oświadczenia
 • pełnomocnictwo
 • przebieg ubezpieczenia
 • postanowienia / wyroki sądowe
 • dokumenty z urzędu skarbowego
 • zaświadczenie o stanie cywilnym
 • zaświadczenie o niekaralności
 • zrzeczenie się obywatelstwa

Najczęściej tłumaczone dokumenty